sadsad x
asdasd
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla REN İNTERNET MAĞAZ.MED. KOZ. VE EĞİTİM DAN. HİZ. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ("Dermoloji.com") tarafından işlenecektir. "Kişisel Verilerinizin işlenmesi" ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Dermoloji.com olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin firmamızda yapacağınız işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Kişisel verilerinizin işlenme amacı, şirketimizin kampanyalarına katılımınız sırasında veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterileri tanımak ve iletişimi ve hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmek ve tarafınıza ticari elektronik ileti göndermektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Yukarıda sıralanan amaçlarla Dermoloj.com nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. Kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer 3. Kişilere hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak ve ticari ilişkiyi devam ettirmek amacıyla aktarılabilir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verilerin toplanma yöntemleri Genel Müdürlük, internet sitesi, firmaya veya iştiraklerine göndereceğiniz kısa mesajlar ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.


Kanun'un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; firmamıza 0 212 951 06 44 numaralı telefondan bizi arayıp başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

KVKK'nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile Dermoloji.com’ya iletebilirsiniz.

Başvurunuzu yazılı olarak REN İNTERNET MAĞAZ.MED. KOZ. VE EĞİTİM DAN. HİZ. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. Büyükşehir Mh. Cumhuriyet Cd. Ekinoks Rezidans E-2 Blok Kat:7 No:47  Beylikdüzü/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir,
0 212 951 06 44 numaralı Çağrı Merkezini arayabilir ya da mh@dermoloji.com adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

Ticaret sicil no: 938530 Mersis No: 0069048873600012 Ticaret unvanı:REN İNTERNET MAĞAZ.MED. KOZ. VE EĞİTİM DAN. HİZ. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.  Merkez adres:Büyükşehir Mh. Cumhuriyet Cd. Ekinoks Rezidans E-2 Blok Kat:7 No:47  Beylikdüzü/İstanbul

İnternet sitesinin adresi: www.dermoloji.com
Merkez ofis tel: 0212 951 06 44 

© 2018 Dermoloji.com

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.